Synonymer til slagplanforehavende

forehavende, agenda, dagsorden, hensikt, kart, mål, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, formål, forsett, ide, intensjon, mening, motiv, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemed