Synonymer til slagplanhensikt

hensikt, agenda, dagsorden, forehavende, kart, mål, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, formål, forsett, ide, intensjon, mening, motiv, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemed