Synonymer til slagplanskjema

skjema, agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, mål, målsetting, opplegg, plan, program, prosjekt, prospekt, saksliste, aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag