Synonymer til slant

avfall, boss, rask, skrap, søppelavfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, reminisens, rest, ruin, stump, vrak, beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, kapital, likvider, midler, mynt, penger, sedler, skilling, slanter, summer, valuta, verdi, økonomi, aktiva, eiendom, formue, forråd, gods, gods og gull, grøde, gull og grønne skoger, mammon, middel, rikdom, skatterkapital, s