Synonymer til slaveri

anstrengelse, arbeide, belastning, bestrebelse, besvær, jag, jobb, jobbing, kamp, kav, kjas, kjør, mas, maøye, ork, påkjenning, slit, slitasje, starv, strev, træl, umak, umakarbeide, fungere, funksjonere, gjøre tjeneste, , operere, praktisere, reagere, tjenestegjøre, virke, avstraffelse, bot, dom, erstatning, fengsel, frihetstap, gjengjeld, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, straff, straffedom, tukt, vederlag, abrasjon, slitasjebelastning, alderdom, angst, byrde, defekt, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skr