Synonymer til slendrian

dagdriveri, dovenskap, indolens, latmannsliv, latskap, lediggang, slapphet, slurv, slurvslapphet, fleksibilitet, motstand, seighet, strekkbarhet, styrke, treghet, tøyelighet, viskositet