Synonymer til slitasje

abrasjon, belastning, påkjenning, anstrengelse, arbeide, bestrebelse, besvær, jag, jobb, jobbing, kamp, kav, kjas, kjør, mas, maøye, ork, slaveri, slit, starv, strev, træl, umak, umakarbeide, fungere, funksjonere, gjøre tjeneste, , operere, praktisere, reagere, tjenestegjøre, virke, slitasjebelastning, alderdom, angst, byrde, defekt, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehagbesvær,