Synonymer til slitne

avsluttede, beredte, døde, ferdige, fortapte, fullførte, klare, modne, ordnede, parate, solgte (muntlig mening), unnagjorte, utmattede, ane, anta, finne ut av, gisse, gjette, greie, løse, tippeklare, utmattedeklare, beherske, evne, fikse, fullføre, få til,