Synonymer til slurve

base, adresse, asyl, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjem, hjemsted, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdsstedbase, brohode, hamn, havn, hovedkvarter, operasjonsbasis, sentrum, støttepunkt, tilholdssted, utpostbase, etsende middel, lut, NaOH, Plumbo, syrenøytralisator, vaskemiddelbase, grave, lage uorden, romstere, rote, sluske, sluskegrave, dalke, famle, fingre, føle, grafse, gramse, klø, krafse, lirke, pelle, pille, pirke, plukke, rense, ribbe, røre, skrelle, trevle, tukle, sluskeromstere, brake, bråke, drønne, dundre, herje, holde leven, husere, lage hurlumhei, lage leven, lage oppstyr, larme, ramle, rumle, sette huset på ende, sjaue, skralle, skråle, smelle, styre, ståke, støye, tordne, sluskerote, rens