Synonymer til slurvslapphet

slapphet, dagdriveri, dovenskap, indolens, latmannsliv, latskap, lediggang, slendrian, fleksibilitet, motstand, seighet, strekkbarhet, styrke, treghet, tøyelighet, viskositet