Synonymer til slutning

abstraksjon, anelse, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, tanke, tankeanelse, antakelse, formening, formodning, gjetning, hypotese, mistanke, teft, teori, tankeassosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, forhold, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontaktflate, kontekst, omstendighet, relasjon, sammenheng, tilknytning, betraktning, anskuelse, betraktningsmåte, mening, oppfatning, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankegangbetraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, resonnement,