Synonymer til slutningtanke

tanke, abstraksjon, anelse, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tendens, vilje, ønske, øyemedtanke, analyse, analyseverktøy, forklaring, hypotese, modell, postulat, teorem, teoritanke, følelse, indre, indre liv, sinn, sjel, åndtanke, hjerne, hjernemasse, hjernestammen, hode, intelligens, kontrollsenter, lillehjernen, nervesystemets sentrum, planlegger, sjef, små grå, storehjernen