Synonymer til sluttnote

henvisning, angivelse, beskrivelse, definisjon, forklaringhenvisning, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkhenvisning, kildehenvisning, referanse, akkreditiv, akt, aktstykke, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivnote, vinknote, huskelapp, huskeliste, memo, memorandum, notat, notis, påminnelsenote, ref