Synonymer til sluttnotefotnote

fotnote, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkfotnote, bagatell, detalj, filleting, ubetydelighetfotnote, kildehenvisning, referanse, notat