Synonymer til slynge

dreie, gå rundt, manøvrere, rotere, rulle, skru, sno, snu, snurre, vende, vike, virvle, vri, dumpe, dale, deise, dette, dratte, falle, gli, gå i bakken, gå omkull, gå over ende, gå på hode, ramle, rape, rause, segne, sige sammen, snuble, snåve, stupe, styrte, tryne, tumle, veltedumpe, hive, kaste, kyle, pælme, sende, slenge, adel, arbeiderklasse, klasse, samfunnsklassekaste, avstamning, byrd, fødsel, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppekaste, bearbeide, behandle, bruke, dyrke, gjennomgå, gripe an, håndtere, manipulere, omgås, pleie, prosessere, skjøtte, stelle (med), tenke, tilberedemanøvrere, sk