Synonymer til smau

allé, autostrada, bilvei, ferdselsåre, gate, gjennomgang, hovedvei, kurs, landevei, motorvei, passasje, promenade, riksvei, rute, sidevei, smug, sti, strekning, tråkk, tømmervei, vei, veit