Synonymer til snålt

avstikkende, alternativ, annerledes, antonym, avvikende, blandet, broket, divergerende, forskjellig, forskjelligartet, heterogen, inkommensurabel, kryssende, motsatt, motstridende, skiftende, som ild og vann, som natt og dag, uensartet, ulik, ulikeartet, usammenlignbar, varierende, variert, vekslende, vesensforskjelligavstikkende, forbausende, forunderlig, merkelig, merkverdig, påfallende, rart, underlig, uventet, uventetforbausende, brått, eventyrlig, mot formodning, overraskende, plutselig, som en bombe, som julekvelden på kjerringa, som lyn fra klar himmel, uant, uforutsett, aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, egenartet, eiendommelig, eksentrisk, fremmedartet, mystisk, original, pussig, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, spesiell, sær, særegen, underligforunderlig, uventetforunderlig, forba