Synonymer til snøre

aiguillette, bånd, fiber, galon, hyssing, line, lisse, reip, rem, snor, streng, strikke, stropp, tau, tråd, vad, vaier, wire, wirebånd, avstamning, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opphav, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, slekt, tilhørighet, tilknytning