Synonymer til snu på skillingen

benåde, hegde, knege, knipe, knusle, legge opp, legge til side, luse, rasjonere, reservere, spare, spenne inn livremma, spinke, suge på labben, utsette, være redd for, være varsom med, økonomisere, armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, krise, lidelse, mangel, nød, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighetknipe, økonomisereknipe, damoklessverd, dilemma, fare, klemme