Synonymer til snuoperasjonforandring

forandring, andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, endring, epokeskifte, forbedring, forskjell, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, omstilling, paradigmeskifte, reform, rettelse, skifte, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon