Synonymer til snuoperasjonforbedring

forbedring, andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, endring, epokeskifte, forandring, forskjell, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, omstilling, paradigmeskifte, reform, rettelse, skifte, eksplosjon (muntlig mening), formering, intensivering, oppsving, progresjon, stigning, tillegg, vekst, økningforbedring, implementering, iverksetting, supplering, tilrettelegging, utbedring