Synonymer til snuoperasjonforskjell

forskjell, andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, endring, epokeskifte, forandring, forbedring, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, omstilling, paradigmeskifte, reform, rettelse, skifte, avskygning, avvik, differanse, distinksjon, divergens, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjon