Synonymer til software

applikasjon, dataprogram, kildekode, kode, program, programkodeapplikasjon, mykvare (muntlig mening), programvare, agenda, dagsorden, forehavende, hensikt, kart, mål, målsetting, opplegg, plan, prosjekt, prospekt, saksliste, skjema, slagplanprogram, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, programerklæring, proklamasjonprogram, programkodeprogram