Synonymer til solgte (muntlig mening)

avsluttede, beredte, døde, ferdige, fortapte, fullførte, klare, modne, ordnede, parate, slitne, unnagjorte, utmattede, ane, anta, finne ut av, gisse, gjette, greie, løse, tippeklare, utmattedeklare, beherske, evne, fikse, fullføre, få til,