Synonymer til som ikke vokser på trær

bare hvert jubelår, den eneste av sitt slag, egenartet, eksepsjonell, enestående, engangs, enkeltstående, ikke hverdagskost, makeløs, mangelvare, sjelden, spesiell, særegen, ualminnelig, underlig, unik, unntaksvis, usedvanlig, uvanlig, aparte, bemerkelsesverdig, besynderlig, bisarr, egen, eiendommelig, eksentrisk, forunderlig, fremmedartet, merkelig, merkverdig, mystisk, original, pussig, påfallende, rar, selsom, smårar, snedig, snodig, snål, sær, underligegenartet, den eneste av