Synonymer til sondre

avgrense, dele, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, inndele, kløyve, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, spalte, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, utlodde,