Synonymer til sosiale omgivelser

bekjentskaper, bekjentskapskrets, forbindelser, klikk, kontaktflate, krets, miljø, nettverk, omgang, omgangskrets, relasjoner, sirkel, vennekrets, venner og bekjente, avdeling, bande, flokk, fraksjon, friskare, følge, gerilja, gjeng, gruppe, hale, haleheng, hjord, hop, horde, horg, hurv, hær, hærskare, junta, kleresi, lag, populasjon, seksjon, sverm, utvalgklikk, assosiasjon, befatning, berøring, bindeledd, bro, forbindelse, forening, forhold, interaksjon, kobling, konneksjon, kontakt, kontekst, omstendighet, relasj