Synonymer til spørsmål

crux, dilemma, gordisk knute, gåte, hjernegymnastikk, hodebry, hodepine, mysterium, nøtt, oppgave, problem, smertensbarn, tankenøtt (muntlig mening), vanskelighet, vanskelighetdilemma, damoklessverd, fare, klemme, knipe, nød, risiko, risikomoment, risk, trussel, uriaspost, vanskelighetgåte, enigma, kryssord, puslespill, rebus, sak, utfordring, hjernegym