Synonymer til spørsmålstegn

bindestrek, hermetegn, interpunksjonstegn, kolon, komma, punkt, punktum, semikolon, skilletegn, skråstrek, tegn, utropstegn, avsnitt, del, kapittel, paragraf, segmentpunkt, avbud, avrunding, avslutning, avvisning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, oppløsning, over, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløp