Synonymer til spa

måke, måsemåke, rydde, skovle, skuffe, skufle, bane, bryte, dyrke opp, fli, frigjøre, greie, legge under plogen, ordne, pynte, re, rense, sanere, skufferydde, bunnskrape, gjøre rent bord, helle (ut), klargjøre, lense, losse, pumpe, snaue, tømme, øserydde, sanereskuffe, bedra, bløffe, bondefange, dupere, dåre, forføre, fuske, få på kroken, føre bak lyset, jukse, kaste blår i øynene, loppe, lure, narre, overliste, sette horn på (ektemannen), snyte, spille et puss, svike, svikte, svindle, ta ved nesen, trikse, være utro motskuffe