Synonymer til spalte

avgrense, dele, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, inndele, kløyve, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, sondre, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, utlodde, brist, djupål, fals, far, fordypning, fuge, fure, får, hakk, kannelyre, not, renne, revne, rifle, rille, rynke, splitt, spor, sprekk, søkk, ujevnhet, sondr