Synonymer til spare påsamle

samle, akkumulere, hamstre, rake, sanke, skrape sammen, anbringe, feste, innfatte, innrette, installere, montere, plassere, sette opp, sette sammen