Synonymer til spedbarnstid

barndom, avspark, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, spire, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpningbarndom, barneår, barnsben, første tid, oppvekst, som baby, som liten