Synonymer til spedbarnstidbegynnelse

begynnelse, anlegg, bengel, frø, groe, kime, kjerne, pode, renning, skudd, spire, sæd, ynglingbegynnelse, avspark, barndom, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, kilde, opphav, opprettelse, opprinnelse, oppstart, opptakt, skapelse, start, startskudd, utgangsposisjon, utgangspunkt, utspring, åpningbegynnelse, barneår, barnsben, første tid, oppvekst, som baby, som liten, dannelse, framvekst, fødsel, oppkomst, proveniens, tilblivelse, vorden