Synonymer til spenne inn livremma

benåde, hegde, knege, knipe, knusle, legge opp, legge til side, luse, rasjonere, reservere, snu på skillingen, spare, spinke, suge på labben, utsette, være redd for, være varsom med, økonomisere, armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, krise, lidelse, mangel, nød, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighetknipe, økonomisereknipe, damoklessverd, dilemma, fare, klemme