Synonymer til sperre

aksel, barre, bom, hevarm, holme, lekte, list, løftearm, mast, raft, raje, , skåte, sleis, slind, spak, spett, spildre, staur, stokk, tro, trøe, vagle, vektstang, vågaksel, krage, kragebein, krave, skulder, skulderblad, arkitrav, bete, bjelke, brand, bærebjelke, drager, grunnsvill, mønsås, skråbjelke, skråstøtte, slisk, sliske, støtte, svill, sville, syll, takbjelke, takås, toppsvill, tverrbjelke, tverrtre, ås, avgrensning, lag, segment, sjikt, avskjære, avsperre, avstenge, barrikadere, blokkere, forby, hindre, lukke, obstruere, stanse, stenge, stoppeavskjære, avverge, begrense, boikotte, forebygge, forhindre, forpurre, forstyrre, hemme, innskrenke, motarbeide, motvirke, nekte, oppholde, sabotere, sette en stopper for, sinke, sjenere, stoppe, utelukke, vegre,