Synonymer til sperresegment

segment, avgrensning, lag, sjikt, avsnitt, del, kapittel, paragraf, punkt