Synonymer til spesialistkapasitet

kapasitet, arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, lager, midler, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammerkapasitet, autoritet, ekspert, fagkyndig, fagmann, konsulent, mester, professor (muntlig mening), begrensning, bredde, domensjon, format, grad, innhold, kaliber, lengde, mål, omfang, område, proporsjon, register, rekkevidde, skala, spenn, spennvidde, størrelse, utbredelse, vidde, volum