Synonymer til spesialistkonsulent

konsulent, autoritet, ekspert, fagkyndig, fagmann, kapasitet, mester, professor (muntlig mening), fadder, foresatt, guide, guru, instruktør, lærer, mentor, oppdrager, orakel, rådgiver, støttekontakt, veileder