Synonymer til spinke

benåde, hegde, knege, knipe, knusle, legge opp, legge til side, luse, rasjonere, reservere, snu på skillingen, spare, spenne inn livremma, suge på labben, utsette, være redd for, være varsom med, økonomisere, armod, eksistensminimum, elendighet, fattigdom, hunger, hungersnød, jammer, krise, lidelse, mangel, nød, savn, sult, trengsel, ulykke, usselhet, utsatt posisjon, vanskelighetknipe, økonomisereknipe, damoklessverd, dilemma, fare, klemme