Synonymer til spleise

alliere, binde sammen, blande, brygge, flette (sammen), forbinde, forene, fusjonere, koble, kombinere, krysse, lage, legere, melere, mikse, sammenfiltre, sammenføye, sammenslå, sammenveve, sette sammen, slå sammen, smelte sammen, spe, stokke, tynne, ekte, autentisk, edel, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, legitim, lødig, opp