Synonymer til spleiselag

andelsdrift, andelsforetak, andelshytte, andelslag