Synonymer til splitte

avgrense, dele, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, inndele, kløyve, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, sondre, spalte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, utlodde,