Synonymer til splittelseuenighet

uenighet, antitese, diskrepans, diversitet, konflikt, kontrast, motpol, motsetning, motsigelse, motstykke, paradoks, polaritet, selvmotsigelse, delte meninger, diskusjon, dissens, egling, friksjon, kjefting, krangel, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, splittelse, strid, stridsspørsmål, uoverensstemmelse, utskelling