Synonymer til spon

flis, bark, brenne, brennstoff, brensel, kvist, olje, opptenningsved, pellets, småved, tre, ved, vedkubbeflis, splint, boms, fant, fark, fattigmann, fattigmannsbarn, foreldreløs, gategutt, hjemløs, landstryker, lasaron, lassis, loffer, løsgjenger, omstreifer, slusk, tigger, tramp, uteligger, vagabondsplint, fotgjenger, fusse, globetrotter, nomade, peripatetiker, pilgrim, reisende, streifer, turgåer, vagabond, vandrer, vandringsmann, veifarende, wandervogelsplint