Synonymer til sportsskytter

idrettsskytter, skiskytter, skytter, fangstmann, jeger, nimrod, veidemannskytter