Synonymer til sporttrening

trening, dressur, drill, eksersis, forelesning, instruksjon, kurs, leksjon, lære, opplæring, orientering, pugging, seminar, skolegang, skolering, studium, terping, time, undervisning, undervisningstime, utdannelse, utdanning, videreutdanning, voksenopplæring, voksenpedagogikk, øvelsetrening, fysioterapi, fysisk fostring, gym, gymnastikk, idrett, kroppskultur, kroppsøving, øvelse, øving