Synonymer til spre informasjon

annonsere, lansere, markedsføre, propagere, reklamere, skryte, vise fram, øve påtrykk, anbefale, foreslå, gjøre framlegg om, gjøre seg til talsmann for, gå god for, innstille, legge fram, legge inn et godt ord for, nominere, proponere, råde, slå til lyd for, stille forslag om, tilråde, utpekelansere, angripe, anlegge, anstifte, begynne, debutere, etablere, gi seg i kast med, gi seg til, gripe an, grunne, grunnlegge, gå i gang (med), initiere, innlate seg på, innlede, innvie, intonere, introdusere, istemme, iverksette, kjøre i gang, nedsette, opprette, starte, åpnelansere, øve påtrykkreklamere, blære seg, braute, briljere, glorifisere, hovere, prale, skryt