Synonymer til spredte

allehånde, alskens, atskillige, ditt og datt, diverse, flere, noe av hvert, noen, ulike, visse, ymse, en av ti, en brøkdel, en håndfull, en og annen, enkelte, et fåtall, et par, , fåtallig, ikke mange, lite antall, mindretall, somme, sparsomme, en anelse, en del, en munnfull, en smule, en tanke, et grann, et utvalg, ikke halvparten, lettere, lite, litt, noeen brøkdel, mi