Synonymer til sprekke

bli bare rot, briste, bryte sammen, falle i fisk, feile, gå i ball, gå i surr, gå i vasken, gå nedenom (og hjem), mislykkes, skjære seg, slå feil, svikte, sviktefeile, bomme, ikke treffe, misse, treffe ved siden av, gjennombore, gjennomhulle, hulle, lage hull, perforere, rive (i), spjære, ødelegge